Odoo • A picture with a caption
ÎNCEPE EXPERIENȚA INSTITUT ESTHEDERM!
Suntem alături de tine cu sfaturi despre îngrijirea pielii, cadouri speciale și surprize tot timpul anului pentru membrii Clubului. Te așteptăm! #joinus  
Odoo - Sample 3 for three columns

 Cumperi orice produs Institut Esthederm.

Odoo - Sample 3 for three columns

 Înscrii achiziția ta în cont de membru Esthederm Exclusive.

Odoo - Sample 3 for three columns

 Revendici produse cadou în baza stelelor acumulate.

Odoo • Image and Text

Beneficiile unui club exclusivist

Pielea este pasiunea noastră, experiența noastră. Dacă ești deja fan Esthederm, înscrii achizițiile tale și te premiem! Te așteptăm în lumea #skincare Esthederm Exclusive!

Regulament Oficial Club Institut Esthederm Exclusive

SECŢIUNEA 1 - PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1) Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, Bucureşti, România, numită în cele ce urmează “Compania”, a creat un program de recompensare a loialităţii consumatorilor săi numit în cele ce urmează “Clubul Esthederm”, “Club” sau “Clubul Esthederm Exclusive”.

 (2) Regulamentul oficial al Clubului Esthederm a fost adoptat la data de 20.10.2019 și este aplicabil începând cu această data tuturor utilizatorilor site-ului şi membrilor înscrişi în Club sau care se vor înscrie în Clubul Esthederm Exclusive după această dată.

(3) Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a programului Clubul Esthederm Exclusive conform regulilor din prezentul Regulament este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii înscrişi în Club, numiţi în cele ce urmează “membrii în Club” sau “membrii”.

(4) Înscrierea în Clubul Esthederm Exclusive presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

(5) Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe site-ul dedicat Clubului Esthederm Exclusive www.esthedermexclusive.ro

(6) Orice comunicare privind promovarea Clubului sau informarea despre Clubul Esthederm Exclusive va fi interpretată conform prevederilor prezentului regulament. Eventualele materiale prezente în farmacii sau în site-urile partenere și nu numai vor fi interpretate și ele tot conform prezentului regulament.

 SECŢIUNEA 2 – INFORMAŢII DESPRE Clubul Esthederm Exclusive:

 (1) Clubul Institut Esthederm a fost creat pentru a acorda membrilor săi următoarele avantaje:

• Un spaţiu virtual personal unde sunt stocate informaţiile lor personale, informaţii cu privire la achiziţiile de produse INSTITUT ESTHEDERM (o centralizare a achiziţiilor efectuate şi a produselor Cadou primite în programul de fidelitate);

• Informaţii specializate şi dedicate din partea Institut Esthederm (întrebări adresate experţilor, noutăţi despre produsele INSTITUT ESTHEDERM, video, tutoriale etc.);

• Oferte dedicate membrilor în Club, inclusiv ediții limitate sau produse promoționale exclusive.

  SECŢIUNEA 3 – ÎNSCRIEREA ÎN CLUBUL INSTITUT ESTHEDERM:

Prezentul program de recompensare a loialităţii se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care achiziţionează produse Institut Esthederm (cu eticheta în limba română) prin intermediul farmaciilor și drogheriilor (inclusiv cele on-line), şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament.

1. Crearea contului / spaţiul virtual personal:

1.1. Utilizatorul care dorește să se înregistreze în Clubul Institut Esthederm trebuie să acceseze secțiunea site-ului www.esthedermexclusive.ro (denumit în continuare "Site-ul"). Va fi necesar să completeze formularul de înregistrare, unde scrie datele reale şi complete. Aceste informații sunt necesare pentru înregistrarea în Clubul Institut Esthederm Exclusive. După înscriere, un e-mail de confirmare automată (notificare), din partea Site-ului, va fi trimis la adresa de e-mail indicată în formularul de înscriere. Doar pe baza unei adrese de e-mail valide va putea activa contul. De asemenea, la înscrierea în Clubul Institut Esthederm, utilizatorul trebuie să completeze în formularul de înregistrare numele şi prenumele, aşa cum sunt menţionate în actul de identitate, iar dacă nu a făcut acest lucru, să editeze datele și să remedieze situația astfel încât înscrierile sale să fie procesate.

1.2. În situaţia în care vor exista suspiciuni de fraudă sau abuz, Organizatorul este îndreptăţit să solicite utilizatorului în cauză copie de pe cartea sa de identitate pentru a efectua verificările necesare. În cazul în care utilizatorul refuză transmiterea informaţiilor/documentelor solicitate, acesta va fi exclus din Club, prevederile Secţiunii 8 din prezentul Regulament devenind aplicabile.

După verificarea informațiilor din cartea de indentitate, copia acesteia va fi ștearsă din evidențele Organizatorului.

1.3. Pentru a accesa site-ul, membrii vor folosi parola, pe care trebuie să o păstreze secretă, şi adresa de e-mail. Membrii pot schimba ulterior parola de acces personal pe Site.

1.4. Deși NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. oferă toate mijloacele pentru a permite membrilor să acceseze Site-ul, Compania nu poate garanta accesul vizitatorilor în toate împrejurările. Astfel, accesul în site poate fi uneori întrerupt temporar, fără preaviz și fără ca răspunderea Companiei să poată fi angajată.

2. Închiderea contului de membru în Club

2.1. Un membru poate solicita Companiei retragerea din Club prin formularul de contact de pe site-ul www.esthedermexclusive.ro. Membrul va pierde astfel toate achizițiile pe care le-a declarat, precum şi toate celelalte beneficii ale Clubului INSTITUT ESTHEDERM.

2.2. De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu respectă prezentul regulament, Compania îşi rezervă dreptul de a suspenda/restricţiona accesul la site și/sau să suspende contul acestui membru.

  SECŢIUNEA 4 – UTILIZAREA SITE-ULUI:

 (1) Nu este acordată nicio garanţie expresă sau implicită cu privire la informaţiile de pe acest site. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune care rezultă din accesul în site sau din utilizarea site-ului, inclusiv viruşi care pot infecta calculatorul sau orice alt bun al utilizatorului.

(2) Prin prezenta, vă atragem atenţia că Internetul nu permite asigurarea securităţii, disponibilitatea și integritatea transmiterii de date, Compania nu poate fi trasă la răspundere pentru erori, omisiuni, întârzieri, defecţiuni (inclusiv din cauza virușilor informatici), care ar putea fi cauzate de canalul de comunicare online, de hardware și/sau software asupra cărora NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu are niciun control.

(3) În plus, Compania îşi declină orice responsabilitate pentru utilizarea neautorizată sau eventuala degradare a conținutului de către vizitatori/membri prin ceea ce pot publica aceştia pe site.

1. Obligaţii cu titlu general ale utilizatorului (membrului în Clubul Institut Esthederm):

1.1. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. apără principiile de toleranță și de respect pentru valorile altora. Din acest motiv, prin utilizarea site-ului, membrii se vor abține de la:

- Distribuirea de conținut prejudiciabil, defăimător, non - autorizat, conţinut de tipul malware, care încalcă drepturile de confidențialitate sau dreptul la imagine, incită la violență, la ură rasială sau etnică;

- Utilizarea Site-ului pentru propagandă politică sau prozelitism;

- Publicarea de conținut promoțional sau de publicitate;

- Modificarea scopului final al acestuia, inclusiv folosirea ca spaţiu virtual de socializare;

- Distribuirea de informații sau a conținutului de natură să lezeze sensibilitatea tinerilor;

- Activități ilegale care îi afectează în special pe titularii drepturilor cu privire la software-ul, mărcile comerciale înregistrate, fotografiile, imaginile, textul, conţinutul video etc.

1.2. De asemenea, utilizatorii trebuie să dețină toate drepturile și / sau autorizațiile cu privire la orice conținut pe care doresc să îl publice pe site. În plus, utilizatorii sunt avertizaţi cu privire la conținutul (mai ales fotografiile și clipurile video) care arată minori, acesta vor fi acceptate pe acest site NUMAI dacă utilizatorul care postează un astfel de conținut este reprezentantul sau este unul dintre reprezentanții legali ai minorului și autorizează astfel exploatarea conţinutului postat, reproducerea și difuzarea pe site, pe toată durata existenţei drepturilor de proprietate intelectuală.

2. Funcționarea programului de loialitate Clubul INSTITUT ESTHEDERM:

2.1. Pentru a beneficia de avantajele din programul de loialitate Clubul INSTITUT ESTHEDERM, membrul trebuie să înscrie achizițiile sale în contul creat pe Site respectând indicațiile tehnice detaliate în site. Astfel, acesta acumulează produse validate. Un produs validat corespunde unui produs achiziţionat şi declarat online în CLUBUL INSTITUT ESTHEDERM, produs care îndeplineşte criteriile de participare la acest program şi este validat în sistem de un reprezentant al Companiei. După ce membrul reuşeşte să acumuleze suficiente puncte, denumite în acest program “stele” după înscrierea bonului/facturii de achiziție care atestă cumpărarea oricărui produs Institut Esthederm, acesta poate revendica un produs, conform punctajului afișat în secțiunea Cadourile Mele.

Pot fi înscrise doar fotografii sau imagini scanate pentru bonurile de achiziţie (bonuri fiscale originale) sau facturile fiscale originale care dovedesc achiziţia produselor Institut Esthederm și au data de emitere în termen. În termen înseamnă că acestea vor putea fi înscrise în CLUB într-o perioadă de maxim 3 luni de la data emiterii, iar valabilitatea unui produs validat/bon de achiziţie sau factură fiscală în programul de loialitate este de maxim 1 an de la data emiterii bonului, indiferent de data înscrierii.

2.2. Numărul maxim al produselor ce vor fi validate pentru un bon fiscal sau pentru o factură fiscală, dacă sunt eligibile și conforme clauzelor prezentului regulament, este de 10. Orice achiziție declarată pe baza unui bon pe care sunt înscrise mai mult de 10 produse va fi validată strict în această limită, iar produsele validate din această listă rămân la alegerea administratorului site-ului. Celelalte produse, indiferent de numărul lor, nu vor fi validate în nicio situație. Regula se aplică și dacă există 2 bonuri care sunt emise în aceeași zi. Astfel, nu se vor valida mai mult de 10 produse/zi și nu se vor accepta mai mult de 2 bonuri cu aceeași dată de emitere.

2.3. Pe lângă limitele stabilite anterior privind înregistrarea și declararea achizițiilor, adică: a. maxim 10 produse validate pe un bon fiscal sau o factură fiscală pe zi pentru un membru și/sau pentru membrii aceleiași familii sau membrii care au aceeași adresă de domiciliu/adresă de expediere (corespondență), b. maxim 2 bonuri fiscale sau facturi fiscale acceptate pentru un membru și/sau pentru membrii aceleiași familii sau membrii care au aceeași adresă de domiciliu/adresă de expediere (corespondență) pe zi, a treia limită de acest tip este c. maxim 5 bonuri acceptate pentru un membru și/sau pentru membrii aceleiași familii sau membrii care au aceeași adresă de domiciliu/ adresă de expediere (corespondență) pe lună calendaristică. Tot ce depășește limitele stabilite nu este eligibil și nu va fi validat.

2.4. Sunt contrare regulamentului oficial următoarele fapte:

- Un membru să declare de mai multe ori aceeași achiziţie și / sau,

- Înscrierea unei persoane cu mai multe adrese de e-mail sau sub mai multe pseudonime,

- Mai mulți membri să declare aceeași achiziţie,

- Produsul/produsele achiziţionat/e şi declarate/validate să fie returnate vânzătorului.

2.5. În caz de suspiciune de fraudă în înregistrarea/declararea achizițiilor, Compania îşi rezervă dreptul de a elimina un membru sau mai mulţi membri din Clubul INSTITUT ESTHEDERM.

2.6. În anumite situaţii, Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. își rezervă dreptul de a solicita bonul fiscal sau factura fiscală în original, expediate pe adresa companiei prin poștă sau curier rapid în termenul specificat de aceasta, inclusiv dreptul de a contacta societatea emiţătoare a bonului sau facturii pentru verificarea corectitudinii datelor înscrise de către participant.

2.7. Tot în anumite situații, Compania poate notifica anumiți membri să trimită de fiecare dată bonul fiscal sau factura fiscală în original, pe adresa companiei (prin poștă sau curier rapid) în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data înscrierii achizițiilor în Club. În cazul în care acestea nu vor fi expediate în original conform termenului, atunci achizițiile respective vor fi invalidate. Acești membri vor primi un e-mail de notificare inițială, iar ulterior vor avea doar mesaje de atenționare direct în sistem, notificarea inițială ținând loc pentru orice altă comunicare ulterioară. Dacă documentele vor fi expediate după expirarea termenului, atunci nu vor fi luate în calcul.

După verificarea informațiilor, bonurile fiscale sau facturile fiscale în original se vor returna membrilor.

2.8. Produsele validate în Club sunt strict personale, acordate membrului care le înregistrează, acestea nu pot fi în nicio circumstanţă cedate unui terţ. Membrii Clubului nu pot desemna alte persoane care să îi substituie.

2.9. Dacă la momentul solicitării/alegerii produsului cadou, numărul total de puncte, denumite în program sub numele de “stele” este superior celui necesar pentru a revendica un produs cadou, soldul rămas de puncte va fi păstrat și va rămâne disponibil pentru realizarea unei noi revendicări de produse cadou în viitor, în limita termenului de valabilitate a produselor validate înscrise în Club, conform mențiunilor anterioare, dar și în limita a maxim 10 produse validate pe bon.

2.10. Membrul care a acumulat suficiente produse validate ar trebui să aleagă produsul Cadou înainte de a declara achiziții suplimentare.

2.11. Pentru a acumula puncte, denumite în cadrul programului de loialitate “stele” va fi nevoie de:

• Declarația/înregistrarea achiziţiei unui produs sau mai multor produse INSTITUT ESTHEDERM de către membru în contul personal creat de acesta în Club. Înregistrarea achiziţiei se face strict împreună cu dovada achiziției (bon fiscal sau factură fiscală) și prin validarea ulterioară a înregistrării de către un reprezentant al NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

2.12. Nu sunt eligibile pentru programul de loialitate Clubul Institut Esthederm următoarele:

• Achizițiile efectuate în afara României;

• Produse Institut Esthederm achiziționate din alte puncte de vânzare online sau fizice care nu se regăsesc în lista oficială a partenerilor noștri, publicată pe www.esthedermexclusive.ro sau pe www.institutesthederm.ro

• Campania este valabilă doar pentru achiziţia produselor cu preţ întreg.

• Campania nu se cumulează cu nicio altă campanie la achiziţia produselor (spre exemplu: produsele participante la alte promoţii cu reduceri, pachetele promoţionale/sezoniere, produsele cu preţuri speciale sau orice alte campanii). Prin excepţie, produsele achiziţionate cu reducere oferită de farmacii pe baza cardului de fidelitate sunt eligibile pentru prezenta campanie, dar membrul trebuie să facă dovada existenței cardului de fidelitate, a regulamentului de funcționare sau a altui mijloc prin care a primit reducerea din partea farmaciei.

• Lista produselor care nu sunt eligibile pentru acest program poate fi modificată de către Companie, la libera sa alegere, iar modificările vor fi comunicate publicului la data intrării lor în vigoare, în acelaşi mod ca şi Regulamentul oficial (prin acte adiționale la prezentul regulament).

2.13. Lista produselor cadou este prezentată în site şi poate suferi modificări periodice în funcție de stocuri, disponibilitatea produselor în portofoliul din România etc. Produsele cadou sunt produse Institut Esthederm, eventual, produse promoționale sau pachete cu produse Institut Esthederm. Eventualele modificări ale listei cu produse cadou vor fi comunicate publicului la data intrării lor în vigoare, direct pe site, în pagina dedicată. Astfel, un membru va putea comanda un anumit produs cadou doar în funcție de disponibilitatea acestuia la momentul la care va avea funcția de comandă activă în site și va iniția această comandă.

2.14. Aceste criterii pot fi modificate în orice moment de către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. fără vreo notificare și fără ca răspunderea companiei să poată fi angajată în acest sens.

2.15. Produsele validate în Clubul Institut Esthederm nu au nicio valoare comercială sau de piață și NU pot fi în niciun caz convertite în bani. Orice vânzare sau schimb de produse validate în Clubul INSTITUT ESTHEDERM este interzis(ă).

2.16. În cazul contestaţiilor, numărul total de produse achiziționate şi validate în Club pentru un membru va fi numărul care reiese din informațiile conținute în platforma Clubul INSTITUT ESTHEDERM, pe baza procesării făcute de reprezentanții Companiei.

2.17. Nicio achiziţie nu va fi validată fără comunicarea completă, cu toate detaliile necesare validării, făcută către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. sau către orice altă societate desemnată în acest scop de către Companie. Mai mult, o achiziţie va putea fi declarată şi înregistrată O SINGURĂ DATĂ (aceeaşi farmacie, aceeaşi dată, aceeaşi oră, acelaşi/aceleaşi produs/e).

2.18.  Verificarea unei înscrieri poate dura până la 30 de zile lucrătoare, dar termenul poate fi prelungit până la 60 de zile lucrătoare dacă vor fi necesare proceduri/informații suplimentare. Termenul se recalculează din momentul în care au fost transmise informatiile pe e-mail și/sau livrate documentele în original (bonuri sau facturi) solicitate pentru validare în anumite situații, calculând după data poștei la livrare.

2.19. În cazul în care vor fi necesare informații suplimentare, membrii vor expedia pe adresa Companiei, prin poștă sau curier rapid (pe cheltuiala proprie!), bonurile fiscale sau facturile fiscale în original pentru a fi procesate, dar și alte documente, dacă vor fi solicitate. Termenul maxim de expediere este de 14 zile calendaristice, data poștei. După expirarea acestui termen, dacă nu vor fi îndeplinite condițiile, achizițiile respective vor fi respinse ca fiind nevalide.

2.20. Membrii sunt obligați să păstreze bonurile în original pe o perioadă de minim 3 luni de la înscrierea lor în Club. Acestea vor putea fi solicitate de companie în orice etapă a procesului de validare sau chiar de expediere a produsului cadou.

3. Informaţii despre ciclul de validare din programul de loialitate:

 3.1. Produsele achiziţionate şi înscrise în Club pentru validare vor fi recompensate în felul următor:

• Membrul va alege dintr-o selecție de produse oferite de Institut Esthederm pentru acest program, acestea fiind disponibile prin intermediul paginii “Cadourile Mele” din Site. Un membru poate beneficia de maxim 10 produse Cadou (echivalentul a 10 cicluri complete efectuate) pe durata unui an calendaristic. Regula se aplică prin extensie pentru membrii aceleiași familii (soț/soție, rude de gradul 1 sau 2) și pentru persoanele care locuiesc la aceeași adresă sau au aceeași adresa de expediere (corespondență). Prin urmare, membrii aceleiași familii sau persoanele care au același domiciliu sau au acceași adresa de expediere (corespondență) pot beneficia împreună de maxim 10 produse cadou pe durata unui an calendaristic, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile de validitate conform prezentului regulament.

3.2. Produsul sau produsele Cadou alese vor fi livrate prin curier la adresa poştală furnizată de utilizator/membru. Taxa serviciului de curierat va fi achitată de către companie.

3.3. Din momentul în care au fost furnizate toate datele necesare expedierii, termenul de expediere a produsului CADOU este de aproximativ 30 de zile lucrătoare, dar acest termen se poate prelungi dacă vor fi necesare informații suplimentare.

3.4. Odată expediat coletul, livrarea depinde exclusiv de firma de curierat. Informații în acest sens vor apărea în contul membrului, în pagina dedicată.

3.5. În cazul în care intervine o modificare în stocurile de produse cadou disponibile, iar produsul ales de membru nu mai este disponibil, Compania îl va putea înlocui cu un produs similar sau echivalent.

3.6. Compania nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune, furt sau pierdere, sau orice alt eveniment care intervine după semnarea AWB-ului de la curier. De asemenea, Compania nu este responsabilă în cazul adreselor de livrare incorecte sau incomplete înscrise de membri în conturile din Club sau dacă membrul nu poate fi contactat de curier pentru livrare.

3.7. Sistemul de recompensare a loialităţii, adică sistemul de funcţionare a Clubului Institut Esthederm, poate fi oricând modificat cu respectarea procedurii de informare menţionate anterior.

3.8. După alegerea produsului Cadou, membrul nu poate solicita schimbarea parametrilor/ caracteristicilor produsului sau înlocuirea acestuia cu un alt produs şi nici NU are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau de a-l schimba cu alte bunuri.

3.9. Un membru poate comanda MAXIM 1 produs cadou dintr-o ediție limitată, iar în cazul în care va comanda 2 sau mai multe produse, sistemul va înlocui în mod AUTOMAT produsul respectiv/produsele respective cu următoarea variantă de gramaj a produsului (în ordine descrescătoare) sau cu un alt produs similar, în limita stocului disponibil. În anumite situații, un reprezentant Institut Esthederm îl va contacta pe membrul în cauză pentru a stabili împreună cu ce produs se va face schimbul.

4. Modificarea sistemului de funcţionare sau închiderea Clubului INSTITUT ESTHEDERM:

4.1. Compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica sistemul de funcţionare sau de a închide site-ul prin care se desfăşoară programul său de loialitate "Club INSTITUT ESTHEDERM" sau de a renunţa la acest program fără preaviz și fără ca răspunderea sa să fie antrenată.

4.2. Într-o astfel de eventualitate, membrii vor fi notificaţi prin intermediul unui anunţ publicat pe pagina web www.esthedermexcusive.ro. Compania poate alege și informarea prin e-mail, pe pagina oficială Institut Esthederm Romania Facebook sau prin alte mijloace pe care le va considera oportune (însă nu obligatorii). Principala modalitate de comunicare fiind informarea pe www.esthedermexclusive.ro sau pe  www.InstitutEsthederm.ro .

4.3. Încetarea sau modificarea acestui program de loialitate - "Clubul INSTITUT ESTHEDERM" - nu reprezintă o obligaţie a companiei către Membri cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Eventuala încetare a funcţionării programului urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

 SECŢIUNEA 5 – ALTE PRECIZĂRI ASUPRA INFORMAŢIILOR CONŢINUTE ÎN SITE:

1. Informaţii despre produse

1.1. Dacă nu se specifică altfel, informaţiile prezentate pe site constituie o prezentare generală a gamelor de produse distribuite de NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în România. Aceste informații sunt prezentate cu titlu informativ și nu au valoare contractuală.

2. Sfaturi dermatologice şi diagnosticare:

2.1. Informațiile și sfaturile furnizate pe site sunt postate numai în scop informativ, ele nu constituie în niciun fel informații medicale şi nu angajează responsabilitatea companiei, direct sau indirect, cu niciun titlu. NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. nu garantează valoarea, conformitatea, complexitatea, relevanța, actualitatea sau adecvarea informațiilor conținute de Site.

2.2. Reproducerea oricăror informaţii sau sfaturi publicate pe acest site va fi permisă numai în scop informativ şi exclusiv pentru uz personal. Orice altă utilizare a acestor reproduceri, parţială sau integrală, cu alte scopuri decât cele menţionate anterior, este interzisă în mod expres, cu excepţia cazului în care compania NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. oferă o autorizaţie prealabilă scrisă în acest sens.

2.3. Compania îşi rezervă dreptul de a ataca în instanţă orice încălcare a drepturilor sale de proprietate intelectuală, inclusiv solicitând urmărirea penală.

2.4. Pentru mai multe informații medicale, compania le recomandă utilizatorilor și / sau membrilor în Club să consulte medicul specialist.

2.5 Cadou de Ziua Ta  – Orice membru care a acumulat minim 500 de puncte în contul său Esthederm Exclusive (categoria Silver Star inclusiv), conform achizițiilor înregistrate, va primi un cadou* Institut Esthederm cu ocazia aniversării sale. Dacă membrul nu a acumulat în contul său până la data nașterii valoarea punctelor necesare pentru activarea Cadoului Aniversar, premiul  (1 premiu/an) se va expedia cu următoarea livrare a cadoului revendicat în programul de loializare Esthederm Exclusive.*Produs cadou din portofoliul Institut Esthederm sau pachet promoțional special (seturi mini-produse, sample kit, travel kit)

SECŢIUNEA 6 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

(1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR"), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a) validarea produselor și atribuirea cadourilor în acest program

b) trimiterea notificarilor automate tranzactionale (e-mailuri) precum notificare activare cont, notificare comanda produsul cadou, notificare resetare parola

c) trimiterea informărilor cu privire la produsele Institut Esthederm, campaniile promoționale și evenimentele organizate de Institut Esthederm (conform acordului membrului oferit la crearea contului prin bifarea căsuței corespunzătoate sau prin modificarea acestui acord prin secțiunea Centrul de preferințe de comunicare)

d) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea cadourilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

e) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care membrii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile  oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,

• autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectale pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de minim 3 ani (cât este termenul de prescripţie pentru acțiunile în justiţie). Cu privire la datele membrilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;

• și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.

d) Accesând contul personal, secțiunea Contul meu/Date personale – Centru preferințe comunicare, membrul își poate schimba în orice moment preferințele de comunicare.

e) Retragerea consimţământului şi dreptului de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.

f) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

g) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

E-mail:  dataprotection@ro.naos.com   

Adresa de Corespondență: NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., Str. Polonă, nr. 68-72, Polonă 68 Business Center, etaj 1, sector 1, cod poștal 010505, Bucureşti, România.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

E-mail:  anspdcp@dataprotection.ro

SECŢIUNEA 7 – DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI:

(1) Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a programului de loialitate pe pagina de internet www.esthedermexclusive, în secţiunea dedicată, dar şi prin solicitare scrisă trimisă pe email la   InstitutEsthederm@ro.naos.com  ori prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., în atenţia Departamentului de Marketing, cu menţiunea: “Pentru Clubul Institut Esthederm“.

(2) Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la acesta. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoştinţa membrilor, în acelaşi mod ca şi Regulamentul oficial.

SECŢIUNEA 8 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

 (1) Eventualele litigii apărute între Companie şi Membrii în Club se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei.

(2) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui program sau imaginea Companiei.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 9 - RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la acest program implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. situaţiile în care membrii pot fi contactaţi la datele de contact trimise;

b. corectitudinea datelor înregistrate de membri pe site-ul www.esthedermexclusive.ro;

c. eventualele cheltuieli suportate de către membri în legătură cu acest program.

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară, cu excepția situațiilor când Compania solicită expedierea bonurilor fiscale originale sau a facturilor fiscale originale prin poștă sau curier rapid în vederea procesării.

SECŢIUNEA 10 - TAXE ŞI IMPOZITE:

(1) Premiile individuale oferite în prezentul program nu depăşesc suma de 600 de RON/bucată. Acestea nu sunt subiect de impozit pe venit.

SECŢIUNEA 11 – FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT:

(1) Conform legislaţiei în vigoare, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parţial executarea prezentului Regulamentului, Compania va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

SECŢIUNEA 12 - DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care membrii în Club trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la programul de recompensare.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., acestea fiind obligatorii pentru membrii în Club şi pentru utilizatorii site-ului.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul programului, care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea programului se vor putea trimite pe adresa Companiei în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data când şi-au produs efectele. După această dată, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, altfel Compania le va respinge fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Companiei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii. Decizia Companiei va fi definitivă pentru contestatar.

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

_______________________________

Prin: Roxana-Clara Ștefan-Negulescu

Business Unit Manager

Cumperi orice produs Institut Esthederm

Consultă lista partenerilor noștri oficiali de unde poți achiziționa produse eligibile înscrierii în Club Esthederm Exclusive.Creezi un cont în Club și înregistrezi bonul sau factura

În secțiunea  "Contul Meu"- Achiziții încarci o captură a bonului/facturii care atestă achiziția ta. Vezi valoarea produselor în stele, secțiunea  "Produse".

Revendici cadourile tale, în baza punctelor acumulate!

Consultă în pagina "Cadourile Mele" valoarea în stele a fiecărui produs pe care îl poți revendica, în funcție de achizițiile înscrise în Contul Tău.